Họp mặt Lô Dê Hè 2009

No Gravatar

lode-2009

Họp mặt Lô Dê 2009

Fotos:
Trung Kiên
Click on pics to see in full resolution!
Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.

Kiên Danh Huệ
Hương- Thủy – Cường

Lô Dê 2009

Trường Les Lauiers 2009

Trường Đinh Tiên Hoàng 2009

Lớp mới …

Bàn ghế mới…

Bạn cũ mừng vui…

😆

Kiên Danh Huệ
Hương-Thủy- Cường

Kiên Huệ
Hương- Thủy – Cường


Họp mặt Lo De

Danh Phương Hoà Yến Hương Kiên Cường Huệ Thủy Hùng


Chùa Một cột

Kiên-Hương

Hạ Long

Hạ Long


Đi chơi hết tiền phải kiếm thêm job 😆Kiên đón anh em đi ăn nhậu 😆

Quán Nhâu
Làng nướng Nam Bộ

Hội ngộ vui quá! 😆 (*)


Các ông ồn ào  😆

Các bà xì xào 😆


Họp mặt Lo De  I

Họp mặt Lo De II


Họp mặt Lo De III

Họp Mặt Lô Dê IV


Danh Huệ Kiên Cường

Danh Huệ Kiên Cường GiaoCác chị Lô Dê 😳 (*)

Họp Mặt Lô Dê V (*)

CLICK TO START >>>

SLIDE SHOW >>>

slide-show-128x128

😆

Slide Show >>> Họp mặt Lò-dê trên Web

😆


continue…. :roll:

Youtube: Ky niem hop mat LODE tai VN
Realisation:thuyhangpham
http://www.youtube.com/watch?v=ghXc_zzh54U


Fotos: (C)  2009 by Pham Trung Kien@convitstudio.com, all rights reserved.
(*) Fotos: (C) 2009 by Pham Việt Cường@convitstudio.com, all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

Related Posts – Xem thêm:
Les Lauriers Ngày Trở Lại

Những mảnh đời đi học
Tao Đàn Nguyệt Quế

Tags: , , , ,

2 Responses to “Họp mặt Lô Dê Hè 2009”

  1. Kiên says:

    Hình họp mặt Hè 09 được đăng lên thật nhanh chóng. Vui quá!
    Bà xã mình tên là Hương. Xin được bổ túc.

  2. Khoa says:

    Bài viết của bạn rất ấn tượng đấy.

Leave a Reply