Cố đô Aachen

No Gravatar

lode-2009

Cố đô Aachen

Aachen City hall-
Aachen old town.

Aachen:
Capitol of Europe in Charlemagne the Great’s time
Kinh đô của Âu Chau thởi Karl der Große (Charlemagne The Great)

Chúng tôi viếng thăm Cố đô Aachen vào mùa thu và tình cơ có dịp đi thăm “City Hall” của thành phố ngay nay. Aachen ngay xưa dưới thời Đại Đế Karl der Große (747, † 814) là thủ dô của Âu Châu , bao gồm một giải từ Pháp đên Đức này nay.

We were in Aachen old town and lucky for us  we could visit the city hall. Aachen ware the european Capitol in the time of the King Karl der Große – Charlemagne The Great-  (747, † 814).


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged😆

Toà thị sảnh Aachen – City Hall

comme in!

White Room

Conference Room

😆

😆

Mão vua – King crown

Bible – Christ Cross

🙄

😆

conference room

Old Picture

🙄

Aachen Symbol 😆

old door

🙄

Dr. Angela Merkel:
Charlemagne Prize 2008

Dr. Angela Merkel
Giai thuong Karlspreis 2008

The Charlemagne Prize 1988

Bằng tuyên dương Karlspreis

😆

😆

🙄

🙄

old book – sách cổ

Biểu tượng thành phố Aachen
Aachen Symbol

Aachen in evening

Chieu o AAchen

đường trong phố cổ – street in old town

old town 😆

Cafe maschine!

old town 😆

Chrismas Decoration 😆

Đò trang trí cây Noel

wow ! 😆

old town 😆

yum yum for Chritsmas 😆

interational well-known Aachener  Print
Bánh đặc biệt ở Aachen 😆

modern sculpture 🙄

Điêu khắc kiểu mới:roll:

modern sculpture

Pause – Đi chơi mệt rồi 😆

Vô tiệm sách uống Càfê  CAFE LIÈGE 😆
Trink a Coffee in the big bookstore

special rice-milk pie in Aachen
Bánh có nhân cơm sua   đặc biệt của Aachen


CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

slide-show-128x128


in construction…. :roll:

Fotos: (C) 2009 by The Anh & Thuy Chung at convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

Giang Son Karl der Groß

Giang Son Karl der Groß

Related Posts – Xem thêm:
Karl der Große

The Karlspreis – Charlemagne Prize

Karlspreis (List)

Tags: , , , ,

2 Responses to “Cố đô Aachen”

 1. Bạn Hiền says:

  Bác VT Anh dạo nầy phát tướng, đẹp lão, và trông rất oai khi ngồi ở cạnh cái bàn bureau. 😆

 2. Vuong Tzu says:

  Cám ơn bạn hiền!
  Cũng thử đi ngược thời gian, ngồi làm chủ tịt một phút phố cổ coi ra sao … 😆

  Tưởng niệm Charlemagne Đại Đế
  Tặng bạn hiền

  Lối xưa xe ngưa hồn thu thảo
  Ngõ cũ lâu đài bóng tịch dương
  Ngày nào còn mơ mộng bá vương
  Giờ đã ngàn năm một nắm xương.
  Vuong Tzu

Leave a Reply