Cố đô Huế

No Gravatar

Cố đô Huế – Hue ancient capital of Vietnam

Fotos:
The Anh & Thuy Chung,

Christian Trefz

Chúng tôi viếng thăm cố đô Huế (1306 – ngay nay ). Huê kinh đô của nhà Nguyễn (1802-1945) và la một trung tâm văn hoá Viet Nam. Ở Huế ta tìm thấy rất di tích cổ như Thành nội, lăng tẩm của các vua : Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức , Khải Định. Ngoài ra Chủa Thiên Mụ một ngôi chủa có từ thời 1601 khi chua Nguyên bắt đàu vào Nam lập nghiệp.

Trong khi đi viếng thăm chúng tôi đã được nghe rất nhiều chuyện về ông Hoàng bà Chúa thời Nguyễn, và cảm dộng nhât là Hồ Khô của Vua Tự Đức Theo truyền thuyêt là hồ xây đẻ diễn tả nỗi hối hận của vua vì đã để nuớc Việt nam bị thành thuộc địa Pháp (1884 – 1954): “Bao giờ hồ đầy thì tội mới rửa sạch! ” Nhưng hồ được vua xây sao cho lúc nào cũng khô!

We visited ancient capital of Vietnam: Hue (1306 -today). Hue in Nguyen-Dynasty (1802-1945) was and untill now a cultural center of Viet Nam. In Hue one find many ancient ruins like “Thanh Noi” – The internal areas of the Emperor’s Palast- , tombs of the emperors: Minh Mang, Thieu Tri, Tu Duc, Khai Dinh – Khai Dinh’s tomb is a beautiful architecture- . Thien Mu pagoda was built in 1601 from Lord Nguyen Hoang – the grounder of Nguyen Dynasty -.
While visiting we have heard many stories about Nguyen dynasty. The most exciting is the story of the Dry Lake of King Tu Duc to express his regret about his lost by French invasion of Vietnam and Vietnam was a French colony (1884 – 1954): “When the Lake is full, than my debt is washed”, but it was so built, that it keeps it always dry!


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged😆

Kiệu vua
Emperor on the hand barrow

Hoàng Đế Việt nam
An Emperor of Viet Nam

Các quan đang chầu vua
Mandarins greeting the emperor

Vua xuất cung
Emperor on the road

Thành nội
Emperor Palast -modell-

Today Emperor’s Palast

Relic of Emperor’s Palsat
Foto: Christian Trefz


Di tich Thành nội

Emperors’s Clothes 😆

pause 😆

Mua một phút làm vua 🙄
Buy a ticket to be emperor in few minutes !

Làm vua có cả Thái Thượng Hoàng!
include the  emperor’s father 😆

Kim Long where the king go here to relax

Kim Long nơi vua đén thư giãn 😳

Chùa Thiên Mụ ;
Pagode Thien Mu
Built 1621 -Từ Nhân Tower 1844

Inside 😆

Lăng Khải Định

Khai Dinh Tomb
a beautiful architecture

Lăng Khải Định

Khai Dinh Tomb

Vua Khai Dinh
King Khai Dinh (Reign 1916-1925)

🙄

vietnamese arts with shell  🙄

😆

Hat maker
Non bai tho

làm nhang
insence sticks maker

Lăng Tự  Đức Vườn Tao Đàn: 😆
Tao Dan Garden well known in Vietnamese Literature

Mandarins in Tự Đức Tomb
Foto: Christian Trefz

Lăng Tự  Đức – Tu Duc Tomb
Foto: Christian Trefz

Hồ khô – Dry Lake
Wenn it full, than my debt is wasched !
-Tu Duc’s legend ?- 8)

Foto: Christian Trefz

Foto: Christian Trefz


CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

slide-show-128x128


on the way in continue :roll:

Fotos: (C) 2009 by The Anh & Thuy Chung at convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

Related Posts

Những Bài Thơ Xưa Nhất về Huế -LPTD-

HÓA THÀNH THẦN CHUNG

化 城 晨 鐘
遠 遠 從 僧 寺
疏 疏 落 客 篷
潮 生 天 地 曉
月 白 又 江 空

*
CHUÔNG SỚM Ở HÓA THÀNH

Xa xa vẳng tiếng chuông chùa
Thớt thơ đọng giữa thuyền đưa khách bồng
Triều dâng trời đất mênh mông
Sông đưa ánh bạc trăng cùng không gian.
(Hải Trung)
>>>

😆 😆 😆


Nha Nhac Cung Dinh Hue

Tags: , , ,

2 Responses to “Cố đô Huế”

 1. Thích Khong Tu says:

  Hèn chi lâu lắm không tin tức
  Chu du đất mẹ sướng chưa nào ! 😆
  Chỉ tiếc làm vua khi mượn áo !
  Hoàng bào trả chủ, hoá Anh (dân) thường 🙄

  Cao hứng làm thơ để tặng người
  Thong dong ngày tháng thảnh thơ chơi
  Chúc bạn an vui trong hiện tại
  Đọc thơ ha hả ,cứ vui cười. 😆

  Thơ con cóc tăng Anh Chung

  Thích Khong Tu

 2. […] Tây vùng. (nguồn: TCSH số 208 – 06 – 2006) Lê Phạm Trung Dung suu tam Related link Cố đô Huế ——————- (1) Trong tác phẩm Việt âm thi tập, có chú thích rằng, đây là […]

Leave a Reply