Họp mặt Lô Dê 2009 [ky III]

No Gravatar

lode-2009

Họp mặt Lô Dê 2009 III

Fotos:
Tôn Thất Thành
Click on pics to see in full resolution!
Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.

Gặp Mặt Lô Dê 2009 ….

Danh- Ngọc Khánh – Mỹ Lộc – Thành

Danh- Thành – Huệ  –  Mỹ Lộc  -Ngọc Khánh

😆

🙄

Thành – Cruise_in_Alaska_and_Victoria_Canada

Thành – Mỹ Lộc

Cruise_in_Alaska_and_Victoria_Canada

Mỹ Lộc – Thành

🙄

😆

Slide Show >>> Họp mặt Lò-dê trên Web

😆

continue…. 🙄

Fotos: (C) 2009 by Bui Thanh Tuyen@convitstudio.com,all rights reserved.
Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

Related Posts – Xem thêm:
Les Lauriers Ngày Trở Lại

Những mảnh đời đi học
Tao Đàn Nguyệt Quế

2 Responses to “Họp mặt Lô Dê 2009 [ky III]”

  1. Mạnh Hùng says:

    Bài này mình đã đọc một lần rồi, của một tác giả khác, nhưng đọc bài của bạn mình thấy hay hơn và đầy đủ thông tin hơn. Cảm ơn bạn nha.

  2. Thanh Thảo says:

    Đây là lần đầu tiên mình đọc bài này đấy. Mình lạc hậu quá phải không nhỉ?

Leave a Reply