Một ngày ở Huế

No Gravatar

(c) 2008 by convitstudio.com

Một ngày ở Huế – A Day in Hue

Story:  Huyen Thao
Fotos: The Anh & Thuy Chung,

Xin mời các bạn theo chân chúng tôi đi dạo chơi Huế một ngày…

Let go to visite Hue in a day


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged😆

Let go!

Nhà làm đồ Mỹ Thuật

Tranh thêu – Embroidery

picture frame maker

Embroidery

Tranh thêu

😆

🙄

Vietnamese robe Ao Dai

😆

😆

Appelmus – Quả buoi

😆

Chợ Đông Ba – Dong Ba market

Bánh sèo

🙄

Let take a taxis! and go now!

Trường thành – Citadele

Bến Vân Lâu Diễn binh thuyền của vua
Van Lau Place – Royal Place for naval demonstration

Súng thần Công – Royal Canon

Huyền không Tự – Huyen Khong Pagode

🙄

😆

😆

😆

Chờ Thầy Phương Trượng –
Waiting the Abbot of Pagode

Zen Master
Triều Tâm Ảnh

🙄

Một cuộc đời
Một vầng Nhật Nguyệt

Được thầy tặng sách

Tăng Nhân Y bát hưởng Vô Công

Cư Sĩ ruộng nương trồng hữu hạnh

Nhà triển lám tranh thơ

Poet pictures demonstration

Beautiful pictures with Zen-Poets

Tranh đẹp- Lời thiền cao sâu

Cầu Tràng Tiền về đêm
Trang Tien Bridge by night

Nhịp chén 😆
Keep the rythm with boles!

Hò Huế trên sông Hương

Hue tradiction mucical on Huong river

Thả đèn cầu may mắn trên sông Hương
Lucky wish by setting laterne in Huong river

back to land!

Trên cầu Tràng Tiền
On the bridge Trang Tien

Một ngày vui ở Huế
It was a nice day in Hue


CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>


on the way in continue :roll:

Fotos: (C) 2009 by The Anh & Thuy Chung at convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

Related Posts


Mua Tren Pho Hue. Dan Tranh
Source:http://www.youtube.com/watch?v=vXZppYB-U1Y

Tags: , , , , , ,

2 Responses to “Một ngày ở Huế”

  1. Núi ngự Bình – Điểm đến Huế…

    […]Con-Vit Studio – Photo Album » Blog Archive » Một ngày ở Huế – A day in Hue[…]…

Leave a Reply