Lô Dê Đón Tết đó đây

No Gravatar

Lô Dê Đón Tết đó đây

Happy New Year somewhere from Lô Dê friends

Story: Huyen Thao
Fotos: Tran Van Hong, Le Pham Trung Dung, Khe Nguyen, Nguyen Huu Danh, Pham Trung Kien, Vuong Tzu

Xin mời các bạn theo chúng tôi xem các bạn Lô Dê đón Têt Canh Dần 2010 khắp nơi trên thế giới….

Let see how our LO DE friends enjoy New Year Canh Dan – Year of Tiger – some where in the world…


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged😆


Sàigòn 2010 😆

😆

Tết Sàigòn 2010 😆


Chợ Lớn 2010 😆


Họp mặt Tât Niên Lô Dê
😆

Họp mặt Tât Niên Lô Dê
😆

Hùng  Huệ 😆

Danh Khê Cường Thành 🙄

🙄

🙄

Lễ chùa Vui Xuân😆

😆

Tết Vui Xuân😆

😆


😆

Tết Montreal Canada 😆


Ca si Thanh Lan 😆


😆

😆

Ca si Thanh Lan  –  Le Pham Trung Dung

😆 Hồng & Gia đình

Hoa Mai 🙄

😆

😆

Quat 😆

😆

Xắp hàng chờ Lì Xì … 😆

Được Lì Xì … vui quá… 😆

Cúng Phật mùng Một 😆

Tết  Hannover -Germany 😆

😆

😆

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Tran Van HONG – Fotos:

Tân Định quê tôi , trong Tết Canh Dần #3

Tân Định quê tôi , trong Tết Canh Dần #2

Tân Định quê tôi , trong Tết Canh Dần #1


on the way in continue :roll:

Fotos: (C) 2010 by Tran Van Hong, Le Pham Trung Dung, Khe Nghuyen, Nguyen Huu Danh  at convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

Related Posts

Lễ Xá Lợi Phật- Ceremony Buddhist relics

Tags: , , , ,

One Response to “Lô Dê Đón Tết đó đây”

  1. Mỹ Hạnh says:

    Tết năm nay miền Bắc mưa nhiều, chẳng vui như mọi năm. HIX 🙁

Leave a Reply