Nghỉ hè Paris

No Gravatar

(c) 2010 by convitstudio.com
Nghỉ hè Paris:
Nhân tiện đi thăm bà con ở Paris, đi dạo một vòng Paris: Tour Eiffel, Sacré Ceur, Chợ tranh , Champs Elisée. Sacré Ceur là chỗ cao nhất Paris có thể nhìn toàn bộ thành phố. Nhìn Tour Eiffel rất rõ. Chợ tranh rất đặc biệt, các họa sĩ bầy bán tranh và vẽ truyền thần tại chỗ. Uống Cà fê ở Sacré Ceur


Fotos: The Anh & Thuy Chung,


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged😆


099_0179.jpg
Amigo


100_0001a.jpg
😆


100_0001b.jpg
😳


100_0002.jpg
😳


100_0005.jpg
😆


100_0007.jpg
😆


100_0249.jpg
thăm bà con


100_0250.jpg
:lolL


100_0251.jpg
thăm bà con


100_0284.jpg
thăm bà con


100_0285 (2).jpg
thăm bà con


100_0286 (2).jpg
😆


100_0287.jpg
😆


100_0291.jpg
thăm bà con


100_0292.jpg
thăm bà con


100_0293.jpg
😆


t100_0299.jpgthăm bà con
😆


100_0300.jpg
thăm bà con
😆


100_0385.jpg
😆


100_0399.jpg


100_0400.jpg


100_0409.jpg
😆


100_0410.jpg
🙄


100_0414.jpg


100_0419.jpg


100_0434.jpg


CIMG0087.jpg


CIMG0093.jpg


CIMG0094.jpg


CIMG0098.jpg


CIMG0102.jpg


CIMG0106.jpg


CIMG0108.jpg


CIMG0109.jpg


CIMG0114.jpg


CIMG0120.jpg


CIMG0121.jpg


CIMG0122.jpg


CIMG0128.jpg


CIMG0131.jpg


CIMG0162.jpg


CIMG0172.jpg


CIMG0185.jpg


CIMG0196.jpg


CIMG0199.jpg


CIMG0208.jpg


CIMG0209.jpg


CIMG0210.jpg


CIMG0213.jpg


CIMG0218.jpg
😆


CIMG0252.jpg
😆


CIMG0283.jpg


CIMG0286.jpg


CIMG0293.jpg


CIMG0294.jpg


CIMG0296.jpg


CIMG0298.jpg


CIMG0302.jpg


CIMG0305.jpg


CIMG0306.jpg


CIMG0310.jpg


CIMG0311.jpg


IMG_6458.jpg


IMG_6469.jpg


IMG_6561.jpg
😆


IMG_6568.jpg


IMG_6573.jpg


IMG_6574.jpg


IMG_6575.jpg


IMG_6577.jpg


IMG_6595.jpg


IMG_6601.jpg


IMG_6608.jpg


IMG_6609.jpg

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>


on the way in continue :roll:

Fotos: (C) 2007 by The Anh & Thuy Chung , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright 2010 by Convitstudio.com, Germany, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

Related Posts

Sylvie Vartan: La Plus Belle Pour Aller Danser (1963, Cherchez l’Idole)

Tags: , , ,

Leave a Reply