Cựu Hoc sinh Les Lauriers promo 63- 69

No Gravatar

Tran van Hong


Fotos: Hong @ convitstudio.com
Cựu Hoc sinh Les Lauriers promo 63- 69 , 02 tháng 12 2010
Hẹn nhau 3 giờ chiều ngày 2/12/2010 tât cả ban be LL đi đám tập trung .có mua một bông cườm ,trong album , va môi người hùn nhau trong bao thơ it nhiếu …để nói lên sư thương yêu và đoàn kêt của bạn bè trong lớp và chung dưới mái trường Les Lauriers thân yêu ….
Hong TD kinh tặng
các anh em Cựu HS Les Lauriers nk 63-69


Fotos: Hong


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged😆


148306_1745204596925_1443087626_1909326_5273260_n.jpg


148306_1745204596925_1443087626_1909326_5273261_n.jpg


148306_1745204596925_1443087626_1909326_5273270_n.jpg


148306_1745204596925_1443087626_1909326_5273271_n.jpg


148306_1745204596925_1443087626_1909326_5273274_n.jpg


148370_1745200556824_1443087626_1909309_2337206_n.jpg


148484_1745201476847_1443087626_1909315_4508613_n.jpg


148491_1745203836906_1443087626_1909324_8000815_n.jpg


149124_1745198996785_1443087626_1909302_3511153_n.jpg


149803_1745198836781_1443087626_1909301_5192313_n.jpg


150305_1745198396770_1443087626_1909299_2536674_n.jpg


154378_1745197996760_1443087626_1909297_3272474_n.jpg


154389_1745201116838_1443087626_1909312_5773868_n.jpg


155775_1745205156939_1443087626_1909327_1155828_n.jpg


157070_1745200156814_1443087626_1909308_5486153_n.jpg


162648_1745197796755_1443087626_1909296_275291_n.jpg


a17863_1745197476747_1443087626_1909295_3347215_n.jpg


b184.JPG


b185.JPG


b186.JPG


b187.JPG


b188.JPG


b189.JPG


b190.jpg

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>


on the way in continue :roll:

Fotos: (C) 2009 by Thuy, Hong, Kien, Minh Phu, Danh 1, Danh 2, Khe, The Anh & Thuy Chung at convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

Related Posts

Tags: ,

Leave a Reply