Muttertag in Bornheim

No Gravatar

by Dipl.-Ing. Minh Doan – Loan Doan


Fotos: Minh Doan 2011

…. nhân ngày Muttertag 2011 đi tham dự bữa ăn mừng tại nhà Cảnh và Loan.
… rất nhiều món ăn Việt nam do các Mẹ nấu và trái cây còn tươi do vợ chồng Hưng -Import / Export mới nhập về Đức
…Món cá nướng gói … “Nghe VỊT nói” Cảnh đã đem mấy con cá KOI trong hồ ra nướng cho bà con ăn … 😆
… Một cuộc thi đô vui dich tiếng Việt ra tiêng Đức rất hào hứng… “vớ vẩn” dịch ra têing Đức là gì??? 8)
… Các ca sí cây nhà lá vườn đua nhau lên hát cùng Ca sĩ Kim Loan – Một ngôi sao của nền ca nhạc Việt Nam. 🙄
…. Nét duyên dáng vui vẻ, giọng hát của chị Kim Loan không thay đổi theo thời gian đã làm say mê bà con. 😳
Thuy Chung- The AnhBấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged😆


00  Mia cay_0505.jpg

😆


001 con trai gap giay_0488.jpg

😆


01  dau bep Ha Long Bucht CIMG1433.JPG

😆


01  dau bep Ha Long Bucht CIMG1434.JPG

😆


01 AnhTuan_0495.jpg

😆


01 ban tiec_0504.jpg

😆


01 CIMG1436.JPG

😆


01 MinhDang_0493.jpg

😆


01 trai cay vietthai  IMG_2836.jpg

😆


02 ban tiec duoc trung bay boi nhung con trai_0513.jpg

😆


02 CIMG1435.JPG

😆


02 CIMG1438.JPG

😆


02 CIMG1443.JPG

😆


03 2 eCIMG1445.JPG

😆


03 ca nuong DSC_0546.jpg

😆


03 CIMG1446.JPG

😆


03 CIMG1449.JPG

😆


03 DSC_0573.jpg

😆


03 DSC_0579.jpg

😆


03 DSC_0601.jpg

😆


03 DSC_0606.jpg

😆


03 DSC_0611.jpg

😆


03 DSC_0615.jpg

😆


03 DSC_1564.jpg

😆


03 DucNga DSC_0562.jpg

😆


03 Dung va Dao DSC_0566.jpg

😆


03 Ha DSC_0586.jpg

😆


03 Ha DSC_0603.jpg

😆


03 Hung va BS Quy DSC_0541.jpg

😆


03 KimLoan DSC_0526.jpg

😆


03 Minh Dang va Tuan DSC_0524.jpg

😆


03 TuanAnh va ban DSC_0540.jpg

😆


04 anh Duc va chi Mai DSC_0633.jpg

😆


04 chi Anh IMG_2692.jpg

😆


04 chi Anh IMG_2718.jpg

😆


04 chi Dao va KimLoan IMG_2829.jpg

😆


04 CIMG1468.JPG

😆


04 cs Hung IMG_2659.jpg

😆


04 cs KimLoan IMG_2658.jpg

😆


04 doi song ca CIMG1459.JPG

😆


04 doi song ca DSC_0638.jpg

😆


04 doi song ca DSC_0639.jpg

😆


04 doi song ca len köln CIMG1460.JPG

😆


04 DSC_0619.jpg

😆


04 DSC_0626.jpg

😆


04 DSC_0630.jpg

😆


04 DSC_0650.jpg

😆


04 Ha va KimLoan CIMG1461.JPG

😆


04 Ha va KimLoan DSC_0661.jpg

😆


04 IMG_2677.jpg

😆


04 IMG_2695.jpg

😆


04 IMG_2702.jpg

😆


04 IMG_2707.jpg

😆


04 IMG_2833.jpg

😆


04 IMG_3703.jpg

😆


04 KimLoan DSC_0621.jpg

😆


04 KimLoan IMG_2663.jpg

😆


04 KimLoan IMG_2725.jpg

😆


04 KimLoan va chi Thay DSC_0617.jpg

😆


04 Mai lua nhac IMG_2686.jpg

😆


04 nguoi dep Köln IMG_2708.jpg

😆


04 nguoi dep va dua trai IMG_2673.jpg

😆


04 nhung trai dua tren doi IMG_2672.jpg

😆


04 Song ca Ha va KimLoan DSC_0681.jpg

😆


04 song ca IMG_2661.jpg

😆


04 tam su DSC_0642.jpg

😆


04 tam su IMG_2762.jpg

😆


04 ThuyDung DSC_0669.jpg

😆


04X chi Anh IMG_2719.jpg

😆


04X tam su IMG_2754.jpg

😆


05 BS Thay IMG_2729.jpg

😆


05 cam ca, nguoi cam, nguoi ca IMG_2850.jpg

😆


05 chi Anh va trai dua IMG_2817.jpg

😆


05 cs KimLoan IMG_2724.jpg

😆


05 cs KimLoan IMG_2726.jpg

😆


05 cs Mai IMG_2760.jpg

😆


05 Dao va KimLoan IMG_2830.jpg

😆


05 doi ban IMG_2697.jpg

😆


05 IMG_2709.jpg

😆


05 IMG_2723.jpg

😆


05 IMG_2737.jpg

😆


05 IMG_2738.jpg

😆


05 IMG_2779.jpg

😆


05 IMG_2788.jpg

😆


05 IMG_2789.jpg

😆


05 IMG_2791.jpg

😆


05 IMG_2797.jpg

😆


05 IMG_2805.jpg

😆


05 IMG_2806.jpg

😆


05 IMG_2808.jpg

😆


05 IMG_2810.jpg

😆


05 IMG_2811.jpg

😆


05 IMG_2812.jpg

😆


05 IMG_2837.jpg

😆


05 IMG_2845.jpg

😆


05 IMG_2846.jpg

😆


05 IMG_2847.jpg

😆


05 Mai IMG_2696.jpg

😆


05 ThuyDung IMG_2843.jpg

😆


06 tiec tan IMG_2857.jpg

😆


10 KimLoan va PhuongLoan DSC_0689.jpg

😆


10 KimLoan va ThuyDung DSC_0688.jpg

😆


SDC14845.JPG

😆


SDC14846.JPG

😆


SDC14847.JPG

😆


SDC14848.JPG

😆


SDC14851.JPG

😆


SDC14852.JPG

😆


SDC14855.JPG

😆


SDC14858.JPG

😆


SDC14869.JPG

😆


SDC14872.JPG

😆


SDC14873.JPG

😆


SDC14874.JPG

😆


SDC14875.JPG

😆


SDC14876.JPG

😆


SDC14879.JPG

😆


SDC14888.JPG

😆


SDC14889.JPG

😆


SDC14890.JPG

😆


SDC14892.JPG

😆


SDC14893.JPG

😆


SDC14895.JPG

😆


SDC14896.JPG

😆


SDC14902.JPG

😆


SDC14904.JPG

😆


SDC14908.JPG

😆


SDC14922.JPG

😆


SDC14923.JPG

😆


SDC14924.JPG

😆


SDC14925.JPG

😆


SDC14926.JPG

😆


SDC14927.JPG

😆


SDC14928.JPG

😆


SDC14930.JPG

😆


SDC14931.JPG

😆


SDC14932.JPG

😆


SDC14933.JPG

😆

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>


on the way in continue :roll:

Fotos: (C) 2011 by Minh Canh Doan, Thuy Chung at convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.

If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

Related Poststumblr visitor stats


Leave a Reply