Điếu tang nhạc mẫu anh chị Danh-Khánh

No Gravatar

Điếu tang nhạc mẫu anh chị Danh-Khánh

Anh chị CHS Les lauriers điếu tang cụ bà Nguyễn thị Hẹ – nhạc mẫu anh chị Danh-Khánh –

Chia Buồn


Thành kính cầu chúc cụ bà Nguyễn thị Hẹ, pháp danh Diệu Hỉ được tiêu diêu miền cực lạc.
Xin chia buồn cùng chị Khánh – anh Danh và tang gia
Thế Anh – Thuy Chung
Con Vịt -Studio

Fotos: Hong TD


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged
2012-001-LD001.jpg


2012-001-LD002.jpg


2012-001-LD003.jpg


2012-001-LD004.jpg


2012-001-LD005.jpg


2012-001-LD006.jpg


2012-001-LD007.jpg


2012-001-LD008.jpg


2012-001-LD009.jpg


2012-001-LD010.jpg


2012-001-LD011.jpg


2012-001-LD012.jpg


2012-001-LD013.jpg


2012-001-LD014.jpg


2012-001-LD015.jpg


2012-001-LD016.jpg


2012-001-LD017.jpg


2012-001-LD018.jpg


2012-001-LD019.jpg


2012-001-LD020.jpg


2012-001-LD021.jpg


2012-001-LD022.jpg


2012-001-LD023.jpg


2012-001-LD024.jpg


2012-001-LD025.jpg

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos, Video clip: (C) 2010 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters


joomla site stats

Tags:

Leave a Reply