Lễ cầu an ở Osnabruck

No Gravatar

😆

 

Lễ cầu an ở Osnabruck

Hôm thứ bẩy trời đẹp …
Bà con Phật Tử ở Bielefeld, Osnabruck đã gặp nhau nơi nhà anh Đồng Tâm và chị Thị Dũng cùng nhau lễ Phật cầu an
Sau buổi lễ là món Cơm tấm bì, chả chay và đặc biệt là có món khô Nai Chay của chị Diệu Pháp và anh Từ Năng nấu

powered by Con Vịt -Studio
Nếu bị hình khong đầy đủ bấm vo đây REPLAY


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged
SDC10360.jpg SDC10363.jpg
SDC10364.jpg SDC10365.jpg
SDC10367.jpg SDC10369.jpg
SDC10370.jpg SDC10373.jpg
SDC10375.jpg SDC10376.jpg
SDC10377.jpg SDC10378.jpg
SDC10379.jpg SDC10381.jpg
SDC10382.jpg SDC10383.jpg
SDC10384.jpg SDC10390.jpg
SDC10391.jpg SDC10392.jpg
SDC10394.jpg SDC10397.jpg
SDC10398.jpg SDC10399.jpg
SDC10401.jpg SDC10405.jpg
SDC10406.jpg SDC10407.jpg
SDC10409.jpg SDC10411.jpg
SDC10413.jpg SDC10415.jpg
SDC10432.jpg SDC10441.jpg
SDC10446.jpg SDC10459.jpg

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>


Fotos, Video clip: (C) 2012 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters


joomla site stats

Leave a Reply