Thầy Thích Khế Định giảng Phật Pháp ở Bielefeld

No Gravatar

😆

 

Thầy Thích Khế Định giảng Phật Pháp ở Bielefeld

Phật Tử Bielefeld đã hoan hỉ đưọc thầy Thích Khế Định tu tại Thiền Viện Thường Chiếu đến giảng Phật Pháp và Tọa Đàm
Ngày Chủ Nhật 29/9/2013
Địa điểm: Gesamtschule Martin-Niemöller
Apfelstr. 210
33611 Bielefeld-Schildesche

Bài Giảng của thầy rất dễ hiểu với những câu chuyện về Phật Pháp ngắn nhưng thâm sâu tràn đầy thiền vị. Phần Tọa Đàm thật hào hứng, các phật tử đưa nhiều thắc mắc trên đường tu tập và được thầy “hoá giải” trong tinh thần Thiền đốn ngộ .
Dưới đây ghi lại hình ảnh của các đạo hữu Bielefeld, Osnabruck và các vùng phụ cận đã đến tham dự làm kỷ niệm một ngày hội ngộ an lạc..

Fotos: Thuy-Chung
powered by Con Vịt -Studio

Nếu bị hình khong đầy đủ bấm vo đây REPLAY


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged
SDC10589.JPG

SDC10589a.JPG

SDC10591.JPG

SDC10592.JPG

SDC10593.JPG

SDC10594.JPG


SDC10601.JPG

SDC10602.JPG

SDC10603.JPG

SDC10604.JPG

SDC10608.JPG

SDC10613.JPG


SDC10627.JPG

SDC10630.JPG

SDC10632.JPG

SDC10633.JPG

SDC10635.JPG

SDC10636.JPG


SDC10637.JPG

SDC10637a.JPG

SDC10638.JPG

SDC10648.JPG

SDC10654.JPG

SDC10660.JPG


SDC10661.JPG

SDC10670.JPG

SDC10671.JPG

SDC10672.JPG

SDC10673.JPG

SDC10686.JPG


SDC10696.JPG

SDC10700.JPG

SDC10701.JPG

SDC10703.JPG

SDC10704.JPG

SDC10705.JPG

SDC10707.JPG

SDC10711.JPG


SDC10723.JPG

SDC10736.JPG

SDC10738.JPG

SDC10739.JPG

SDC10742.JPG

SDC10750.JPG


SDC10752.JPG

SDC10753.JPG

SDC10765.JPG

SDC10769.JPG

SDC10771.JPG

SDC10772.JPG


SDC10773.JPG

SDC10779.JPG

SDC10780.JPG

SDC10787.JPG

SDC10794.JPG

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos, Video clip: (C) 2013 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters


joomla site stats

Leave a Reply