Đêm Đông Karaoke

No Gravatar


Gửi bà con xem….
Hình một đêm Karaoke khong thua gi Profi….
Đi nghe hát nhiều nhưng chua thấy ai hát super như Do Anh
Ngoài ra còn có tay hát Dũng, chi Thanh va phu nhân Do Anh thi tài ngang ngửa.
Chủ nhà Quân có dàn máy Karaoke tuyệt vời đưa nhũng giọng hát oanh vàng lên vút cao và @quán CaKaaỏke@ nổi bật
Món nhậu của chủ nhà Hương rất tuyệt vời 🙂


Thuy Chung

😆

Foto: Thuy Chung

 


28-811206-0001.jpg


28-811206-0009.jpg


28-811206-0010.jpg


28-811206-0012.jpg


28-811206-0013.jpg


28-811206-0014.jpg


28-811206-0016.jpg


28-811206-0018.jpg


28-811206-0020.jpg


28-811206-0021.jpg


28-811206-0022.jpg


28-811206-0023.jpg


28-811206-0024.jpg


28-811206-0027.jpg


28-811206-0028.jpg


28-811206-0029.jpg


28-811206-0031.jpg


28-811206-0032.jpg


28-811206-0034.jpg


28-811206-0035.jpg


28-811206-0036.jpg


28-811206-0039.jpg


28-811206-0040.jpg


28-811206-0043.jpg


28-811206-0044.jpg


28-811206-0046.jpg

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos, Video clip: (C) 2013 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

joomla site stats

Leave a Reply