Mừng Sinh Nhật cùng Đón Năm Mới Bính Thân

No Gravatar


Ngày sinh nhật của Dược Sĩ Phương, phu nhân Bác Sĩ Tính Bạch , năm nay rất là đặc biệt đúng vào ngày Giao Thừa …
Sau khi ăn bánh sinh nhật, hát mừng với ban nhạc đặc biệt life, hát Karaoke và sau đó là Nâng Ly rươu chúc mưng năm mới Bính Thân …
Một buổi hội ngộ vui vẻ vẻ khó quên …


Thuy Chung

😆

Foto: Hung Viet


Foto: Thuy Chung

 


266848-16-1-0001.jpg


266848-16-1-0002.jpg


266848-16-1-0003.jpg


266848-16-1-0004.jpg


266848-16-1-0005.jpg


266848-16-1-0006.jpg


266848-16-1-0007.jpg


266848-16-1-0008.jpg


266848-16-1-0009.jpg


266848-16-1-0011.jpg


266848-16-1-0015.jpg


266848-16-1-0016.jpg


266848-16-1-0024.jpg


266848-16-1-0030.jpg


266848-16-1-0031.jpg


266848-16-1-0036.jpg


266848-16-1-0039.jpg


266848-16-1-0041.jpg


266848-16-1-0044.jpg


266848-16-1-0050.jpg


266848-16-1-0052.jpg


266848-16-1-0055.jpg


266848-16-1-0061.jpg


266848-16-1-0065.jpg


266848-16-1-0067.jpg


266848-16-1-0068.jpg


266848-16-1-0069.jpg


266848-16-1-0070.jpg


266848-16-1-0071.jpg


266848-16-1-0074.jpg


266848-16-1-0075.jpg


266848-16-1-0077.jpg


266848-16-1-0078.jpg


266848-16-1-0081.jpg


266848-16-1-0083.jpg


266848-16-1-0084.jpg


266848-16-1-0086.jpg


266848-16-1-0087.jpg


266848-16-1-0095.jpg


266848-16-1-0096.jpg


266848-16-1-0100.jpg


266848-16-1-0107.jpg


266848-16-1-0108.jpg


266848-16-1-0110.jpg


266848-16-1-0114.jpg


266848-16-1-0115.jpg


266848-16-1-0116.jpg


266848-16-1-0118.jpg


266848-16-1-0125.jpg


266848-16-1-0127.jpg


266848-16-1-0129.jpg


266848-16-1-0130.jpg


266848-16-1-0132.jpg


266848-16-1-0136.jpg


266848-16-1-0137.jpg


266848-16-1-0138.jpg


266848-16-1-0141.jpg


266848-16-1-0145.jpg


266848-16-1-0146.jpg


266848-16-1-0152.jpg


266848-16-1-0157.jpg


266848-16-1-0158.jpg


266848-16-1-0168.jpg


266848-16-1-0171.jpg


266848-16-1-0172.jpg


266848-16-1-0176.jpg


266848-16-1-0177.jpg


266848-16-1-0179.jpg


266848-16-1-0180.jpg


266848-16-1-0181.jpg


266848-16-1-0185.jpg


266848-16-1-0186.jpg


266848-16-1-0192.jpg


266848-16-1-0193.jpg

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos (C) 2015 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright 2015 by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters


joomla site stats

Leave a Reply