Rubin Hochzeit – Đan Phương &40 & Dr. Đức Vượng

No Gravatar


Bốn mươi năm cùng nhau nổi trôi
Từ quê hưong vượt biển ra khơi
Nơi đất mới chung hai mái đầu
Nhưng đôi ta vẫn gắn bó bên nhau .

Nhân dịp ăn mừng Rubin Hochzeit của anh chi Đức Vượng- Đan Phương thân chúc anh chị vui vẻ, hạnh phúc cùng con, cháu…. :mrgreen:


The Anh – Thuy Chung

😆

Foto: Thuy Chung

 


SDC19747a.JPG


SDC19747b.JPG


SDC19753.JPG


SDC19754.JPG


SDC19758b.JPG


SDC19759.JPG


SDC19762.JPG


SDC19765.JPG


SDC19770.JPG


SDC19773.JPG


SDC19775.JPG


SDC19777.JPG


SDC19778.JPG


SDC19791.JPG


SDC19795.JPG


SDC19797.JPG


SDC19820.JPG


SDC19822.JPG


SDC19846.JPG


SDC19856.JPG


SDC19873.JPG


SDC19878.JPG


SDC19884.JPG


SDC19885.JPG


SDC19887.JPG


SDC19893.JPG


SDC19894.JPG


SDC19901.JPG

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos (C) 2016 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright 2016 by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters
joomla site stats

One Response to “Rubin Hochzeit – Đan Phương &40 & Dr. Đức Vượng”

  1. Dat Huynh says:

    Herzlichen Glückwunsch! Ich würde auch die besten Wünsche an alle Mitglieder der Familie senden.

Leave a Reply