Tiệc hưu :-)

No Gravatar

 

Về hưu rùi! Còn khoẻ mạnh …. Hi hi


Thời gian tên bắn chợt trôi qua,
Bỗng chốc hôm nay trở về nhà
Tiệc tùng bạn bè vui mừng chúc
Từ nay nhiều lúc cùng cháu con
Cúc vànng, rau xanh điểm hoa son
Một vườn xu xu lắm trái non
Sánh đôi ông xã lòng thảnh thơi
Vui cùng hoa lá, thở sạch trong

😆

Ruhestand Feiern…

Cơ quan nơi Thuy Chung làm việc tổ chức Ruhestand Feiern (Tiệc mừng về hưư) cho Chung vơi sự tham dự Đồng nghiệp và bà Chef tặng hoa khen thưởng 🙄


Foto: Thuy ChungBam vao hinh, hinh se to ra!


Click to pictures , it will be shown in big format


2876-300917-40001.jpg


2876-300917-40002.jpg


2876-300917-40003.jpg


2876-300917-40004.jpg


2876-300917-40005.jpg


2876-300917-40006.jpg


2876-300917-40007.jpg


2876-300917-40008.jpg


2876-300917-40009.jpg


2876-300917-40010.jpg


2876-300917-40011.jpg


2876-300917-40012.jpg


2876-300917-40013.jpg


2876-300917-40014.jpg


2876-300917-40015.jpg


2876-300917-40016.jpg


2876-300917-40017.jpg


2876-300917-40018.jpg


2876-300917-40019.jpg


2876-300917-40020.jpg


2876-300917-40021.jpg


2876-300917-40022.jpg


2876-300917-40023.jpg


2876-300917-40024.jpg


2876-300917-40025.jpg


2876-300917-40026.jpg


2876-300917-40027.jpg


2876-300917-40028.jpg


2876-300917-40029.jpg


2876-300917-40030.jpg


2876-300917-40031.jpg


2876-300917-40032.jpg


2876-300917-40033.jpg


2876-300917-40034.jpg


2876-300917-40035.jpg


2876-300917-40036.jpg


2876-300917-40037.jpg


2876-300917-40038.jpg


2876-300917-40039.jpg


2876-300917-40040.jpg


2876-300917-40041.jpg


2876-300917-40042.jpg


2876-300917-40043.jpg


2876-300917-40044.jpg


2876-300917-40045.jpg


2876-300917-40046.jpg


2876-300917-40047.jpg


2876-300917-40048.jpg


2876-300917-40049.jpg


2876-300917-40050.jpg


2876-300917-40051.jpg


2876-300917-40052.jpg


2876-300917-40053.jpg


2876-300917-40054.jpg


2876-300917-40055.jpg


2876-300917-40056.jpg


Text, Design: (C) Copyright 2015 by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free countersjoomla site stats


Leave a Reply