Họp mặt Lô Dê – Huỳnh Khương Ninh

No Gravatar

lode-2009

Họp mặt 2008

Lô Dê – Huỳnh Khương Ninh


Khe NguyenClick on pics to see in full resolution!
Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.

Bạn cũ mừng vui…

😆

Khê-Huệ-Anh-Danh
Loan-Thuý-Chung-Khánh

Nhớ lại nhưng ngày xưa đi học 😳

Danh – Huệ

Huynh Khuong Ninh- Les Lauriers
Khê – Danh

Ngọc Khánh – Thuỷ Chung

Loan -Ngọc Thuý

Anh – Doanh

Huệ – Anh

😆

😆

😆

Truc – Anh -Danh

😆

😆

Huynh Khuong Ninh- Les Lauriers

Huynh Khuong Ninh- Les Lauriers

😆

Slide Show >>> Họp mặt Lò-dê trên Web

😆


continue…. :roll:

Youtube: Ky niem hop mat LODE tai VN
Realisation:thuyhangpham
http://www.youtube.com/watch?v=ghXc_zzh54U


Fotos: (C) 2009 by Khe Nguyen@convitstudio.com, all rights reserved.


Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

Related Posts – Xem thêm:
Truong Les Lauriers
Huynh Khuong Ninh Flickr-Stream

Tao Đàn Nguyệt Quế


Tags: ,

One Response to “Họp mặt Lô Dê – Huỳnh Khương Ninh”

  1. Thuy Pham says:

    Khong co gi quy hon la tinh ban.That la nhung hinh anh rat co gia tri.

Leave a Reply