Họp mặt Lô Dê 2012 – 2

No Gravatar

😆

 

Thầy Thân văn Bá –   Alex Bui
Gia Đình Nguyễn Phong Vinh
Nguyễn Hữu Danh (2) thăm thầy và bạn ở Viet Nam
Thế Anh & Thuy Chung đi Berlin

powered by Con Vịt -Studio

Fotos: Alex Bui, Nguyen Phong Vinh , Nguyen Huu Danh, The Anh

 


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged
2012-03-LD000.jpg


2012-03-LD001.jpg
😆
Alex Bui in the pic at Pho restaurant in Galveston. The lady in red and black spot shirt is Mr. Ba’s wife. The other man is Mr. Edgar Nhan Bui , Math teacher at Collège Fraternité à Cholon before. He’s my brother; his wife and Mr. Ba’s wife are sisters


2012-03-LD003.jpg


2012-03-LD004.jpg


2012-03-LD004a.jpg


2012-03-LD005.jpg


2012-03-LD007.jpg
😆Gia Dinh Nguyen Phong Vinh


2012-03-LD008.jpg


2012-03-LD009.jpg


2012-03-LD010.jpg


2012-03-LD011.jpg


2012-03-LD012.jpg


2012-03-LD013.jpg


2012-03-LD013-1.jpg


2012-03-LD013a.jpg


2012-03-LD014.jpg
😆Danh & Thay Tri


2012-03-LD016.jpg


2012-03-LD017.jpg
😆Thay Vuong Quang Tri  &
Thay Than van Ba


2012-03-LD018.jpg
😆Bang Thi Lan – Danh 2


2012-03-LD019.jpg


2012-03-LD020.jpg


2012-03-LD021.jpg
😆Danh 2 – Thầy Tri – Thầy Ba’


2012-03-LD022.jpg


2012-03-LD023.jpg


2012-03-LD024.jpg
😆Vieng tham Duy Thang


2012-03-LD026.jpg
😆Trung Huan, Duy Thang, Minh Hue va Danh2


2012-03-LD027.jpg


2012-03-LD028.jpg


2012-03-LD030.jpg


2012-03-LD031.jpg


2012-03-LD032.jpg


2012-03-LD033.jpg
😆“Chị Bẩy” – Danh 2


2012-03-LD033a.jpg


2012-03-LD034.jpg
:mrgreen:Một mảnh của bức tường Berlincòn xót lại nằm giữa phố


2012-03-LD036.jpg

Siegessäule
Tượng đài Chiến thắng

2012-03-LD037.jpg
👿Spideman is coming in Berlin!


2012-03-LD038.jpg

Sonny Center

2012-03-LD039.jpg
😆Coffee break  at Alexander Platce


2012-03-LD040.jpg


2012-03-LD041.jpg
😆Chợ Viêt Nam ở Berlin:
Đồng Xuân Center


2012-03-LD042.jpg


2012-03-LD043.jpg
😆Trong chợ Đồng Xuân


2012-03-LD044.jpg


2012-03-LD045.jpg
😆Trong chợ Đồng Xuân

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos, Video clip: (C) 2012 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters


joomla site stats

2 Responses to “Họp mặt Lô Dê 2012 – 2”

  1. Tham Tat Ca cac Thanh Vien Les lauriers!! Nho Truong cu , Nho cac thay co cu la tinh cam duy nhat ma doi hoc sinh luon nghi den va du o dau di nua thi ngay xua van la ky niem dep nhat, nhat la ngoi truong nho Les lauriers!! Than Chuc Tat Ca nhieu an khang!! Phong Vinh Nguyen.

  2. Alex Bui says:

    Hi anh Vinh. Thank you for posting my pics.
    Cuoi June and July, 2012, Vo chong Thay Ba’du lich USA, thap tu`ng doa`n cuu hoc sinh Les Lauriers ben France qua. Ho vieng tham Houston, Florida, Dallas.
    Toi se tim cach lien lac voi ho de co hinh cho anh post len Les Lauriers Website. amh thuoc lop nam nao vay? Toi hoc Les Lauriers nam 1965-1968 lop 3e, 2nd and 1re. Ten cung com la Them Bui

Leave a Reply