Vu Lan 2012

No Gravatar

😆

 

…. đi lễ chùa ngày Vu Lan năm 2012 😆

powered by Con Vịt -Studio

Fotos: Thuy Chung, The Anh


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged
SDC18457.jpg


SDC18458.jpg


SDC18461.jpg


SDC18470.jpg


SDC18517.jpg


SDC18518.jpg


SDC18520.jpg


SDC18523.jpg


SDC18524.jpg


SDC18527.jpg


SDC18530.jpg


SDC18544.jpg


SDC18547.jpg


SDC18548.jpg


SDC18550-1.jpg


SDC18555.jpg


SDC18556.jpg


SDC18570.jpg


SDC18572.jpg


SDC18573.jpg


SDC18574.jpg


SDC18576.jpg


SDC18583.jpg


SDC18584.jpg


SDC18585.jpg


SDC18594.jpg


SDC18596.jpg


SDC18602.jpg


SDC18605.jpg


SDC18606.jpg


SDC18609.jpg


SDC18610.jpg


SDC18613.jpg


SDC18615-003.jpg


SDC18615-005.jpg


SDC18615-006.jpg


SDC18615-007.jpg


SDC18628.jpg


SDC18631.jpg


SDC18637.jpg


SDC18638.jpg


SDC18639.jpg


SDC18640.jpg


SDC18642.jpg

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos, Video clip: (C) 2012 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free countersjoomla site stats

3 Responses to “Vu Lan 2012”

 1. Vuong Tzu says:

  Mỗi năm mùa Vu Lan
  Kéo đàn đi Lễ Phật
  Buồn vui truyện chân thật
  Hôm nay bác đâu mất!

  Anh em người lưa thưa
  Bạn xưa còn vài người
  Cảnh chùa vẫn xanh tươi
  Mái đàu đà trắng tươi

  Tặng các bạn đồng môn

  Vuong Tzu 01.09.2012

 2. Dat Huynh says:

  Die Vietnamesen in Deutschland sind auch die Religion gewidmet. Der buddhistische Tempel in Deutschland ist schön, und es ist großartig, Ihre Familie und vietnamesischen Gemeinde zu sehen.

 3. alte Freunde aus DU says:

  Schön euch wieder zu ..erkennen!! 🙂
  Hoffenlich sehen wir uns noch irgendwo ..!?!???
  Bleib fit & munter
  HD