Đám cưới Bích & Vượng

No Gravatar


Đám cưới


Sofia Ngọc Bích &


Vinzenz Thịnh Vượng


Tổ chức tại Fetsaal Goethe
Khách Sạn Radisson Blu Hotel

Dortmund 23.08.2014

😆

 

Fotos: Thuy-Chung, Ngoc Anh
powered by Con Vịt -Studio

Nếu bị hình khong đầy đủ bấm vo đây REPLAY


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra. NHớ xem slide show còn rất nhiều hình
Click to pictures. It would be enlarged. Dont forget to see slide show. There are many fotos

28-140823-0001.JPG


28-140823-0003.JPG


28-140823-0005.JPG


28-140823-0007.JPG


28-140823-0008.JPG


28-140823-0011.JPG


28-140823-0012.JPG


28-140823-0014.JPG


28-140823-0016.JPG


28-140823-0030.JPG


28-140823-0032.JPG


28-140823-0034.JPG


28-140823-0037.JPG


28-140823-0046.JPG


28-140823-0052.JPG


28-140823-0066.JPG


28-140823-0067.JPG


28-140823-0068.JPG


28-140823-0069.JPG


28-140823-0078.JPG


28-140823-0082.JPG


28-140823-0086.JPG


28-140823-0090.JPG


28-140823-0092.JPG


28-140823-0093.JPG


28-140823-0100.JPG


28-140823-0107.JPG


28-140823-0108.JPG


28-140823-0109.JPG


28-140823-0110.JPG


28-140823-0117.JPG


28-140823-0121.JPG

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos, Video clip: (C) 2013 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

joomla site stats

Leave a Reply