Vui ngày mùa … Xu Xu

No Gravatar

Năm 2014 thời tiết ở Đức rất ấm áp vào mùa hè, vườn rau xanh nho nhỏ tại gia đã được mùa. Nhất là giàn Xu Xu cho thật nhiều trái
Nhân dịp đó đã mời các bạn đến chơi và vui mừng ngày mùa … Xu Xu.
Thuy Chung

😆

 


28-140920-0001.jpg


28-140920-0016.jpg


28-140920-0017.jpg


28-140920-0018.jpg


28-140920-0019.jpg


28-140920-0020.jpg


28-140920-0021.jpg


28-140920-0022.jpg


28-140920-0023.jpg


28-140920-0024.jpg


28-140920-0025.jpg


28-140920-0027.jpg


28-140920-0028.jpg


28-140920-0029.jpg


28-140920-0030.jpg


28-140920-0031.jpg


28-140920-0032.jpg


28-140920-0033.jpg


28-140920-0034.jpg


28-140920-0039.jpg


28-140920-0041.jpg


28-140920-0042.jpg


28-140920-0043.jpg


28-140920-0044.jpg


CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos, Video clip: (C) 2013 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters


joomla site stats

Leave a Reply