Happy Birthday + Kanaval in Muenster

No Gravatar


Đi tham dự sinh nhật của chị Thuỷ, vợ Dr. Vĩnh Hung ở Münster, có vài điều kỳ thú xin ghi lại đây:
Trước tiên là một bữa sinh nhật thật hào hứng gặp lại bạn cũ…
Rồi có thêm sinh nhật của anh Dr. Vượng cũng trùng ngày.
Nhưng đặc biệt nhất là nơi anh Hưng chị Thuỷ ở có tổ chức Karnaval 2015 .
Thế là các bạn kéo nhau ra xem xe hoa, múa hát, hò hét “Helau” và “lượm kẹo” như thời sinh viên thưỏ nào


Thuy Chung

😆

Foto: Thuy Chung, Tinh, Ngoc Anh

 


28-150207-M-0002.jpg


28-150207-M-0003.jpg


28-150207-M-0004.jpg


28-150207-M-0007.jpg


28-150207-M-0009.jpg


28-150207-M-0011.jpg


28-150207-M-0012.jpg


28-150207-M-0016.jpg


28-150207-M-0021.jpg


28-150207-M-0028.jpg


28-150207-M-0029.jpg


28-150207-M-0033.jpg


28-150207-M-0035.jpg


28-150207-M-0036.jpg


28-150207-M-0037.jpg


28-150207-M-0038.jpg


28-150207-M-0039.jpg


28-150207-M-0041.jpg


28-150207-M-0042.jpg


28-150207-M-0043.jpg


28-150207-M-0044.jpg


28-150207-M-0045.jpg


28-150207-M-0046.jpg


28-150207-M-0047.jpg


28-150207-M-0048.jpg


28-150207-M-0049.jpg


28-150207-M-0050.jpg


28-150207-M-0051.jpg

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos, Video clip: (C) 2013 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

joomla site stats

Leave a Reply