Một ngày đặc biệt

No Gravatar


Nhân dịp ông xã đi tham dự buổi hội thảo liên tục mấy ngày, về vấn đề Kỹ thuật hoạ hình của phân khoa tin học với sự tham dự của các giáo sư và khoa học gia trong nước Đức. Ngày cuối Thuỷ Chung đi tham dự buổi tiệc chính thức.
Bắt đầu là đi đón ông xã từ sở làm trung tâm điện toán của Hoả Xa (DB). Sau đó là đi đến Đại Học .Tại đây được hướng dẫn đi tham quan các cơ sở của đại học. Cuối cùng một bữa tiệc thân mật giữa các khoa học gia tin học sau mấy ngày hội thảo trong tinh thần rất là vui vẻ, cởi mở, bàn luận hào hứng.


Thuy Chung

😆

Foto: Thuy Chung

 


28-140508-KR-0001.jpg


28-140508-KR-0003.jpg


28-140508-KR-0004.jpg


28-140508-KR-0005.jpg


28-140508-KR-0006.jpg


28-140508-KR-0009.jpg


28-140508-KR-0011.jpg


28-140508-KR-0012.jpg


28-140508-KR-0013.jpg


28-140508-KR-0014.jpg


28-140508-KR-0015.jpg


28-140508-KR-0018.jpg


28-140508-KR-0021.jpg


28-140508-KR-0025.jpg


28-140508-KR-0027.jpg


28-140508-KR-0028.jpg


28-140508-KR-0029.jpg


28-140508-KR-0030.jpg


28-140508-KR-0033.jpg


28-140508-KR-0038.jpg


28-140508-KR-0040.jpg


28-140508-KR-0041.jpg


28-140508-KR-0042.jpg


28-140508-KR-0043.jpg


28-140508-KR-0044.jpg


28-140508-KR-0047.jpg


28-140508-KR-0050.jpg


28-140508-KR-0051.jpg


28-140508-KR-0052.jpg


28-140508-KR-0054.jpg


28-140508-KR-0055.jpg


28-140508-KR-0056.jpg


28-140508-KR-0057.jpg


28-140508-KR-0059.jpg


28-140508-KR-0063.jpg


28-140508-KR-0064.jpg


28-140508-KR-0067.jpg


28-140508-KR-0070.jpg


28-140508-KR-0071.jpg


28-140508-KR-0072.jpg


28-140508-KR-0073.jpg


28-140508-KR-0074.jpg


28-140508-KR-0075.jpg


28-140508-KR-0076.jpg


28-140508-KR-0077.jpg


28-140508-KR-0078.jpg


28-140508-KR-0081.jpg


28-140508-KR-0082.jpg


28-140508-KR-0084.jpg


28-140508-KR-0085.jpg


28-140508-KR-0086.jpg


28-140508-KR-0087.jpg


28-140508-KR-0088.jpg


28-140508-KR-0090.jpg

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos, Video clip: (C) 2013 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

joomla site stats

Leave a Reply