Hội ngày mùa Bielefeld

No Gravatar

 

Niềm vui của Uxx

Cây đã nở hoa
kìa là Ổ qua
đây cành su su
nọ trái bầu mập u
Vui quá ta
Một bũa canh nhà thật ngon


Thuy Chung

😆

Foto: Tat Sang, Thuy Chung


02102016-35AC-1001.jpg


02102016-35AC-1002.jpg


02102016-35AC-1004.jpg


02102016-35AC-1006.jpg


02102016-35AC-1011.jpg


02102016-35AC-1015.jpg


02102016-35AC-1017.jpg


02102016-35AC-1027.jpg


02102016-35AC-1028.jpg


02102016-35AC-1029.jpg


02102016-35AC-1033.jpg


02102016-35AC-1039.JPG


02102016-35AC-1047.jpg


02102016-35AC-1049.JPG


02102016-35AC-1050.JPG


02102016-35AC-1058.jpg


02102016-35AC-1061.jpg


02102016-35AC-1064.jpg


02102016-35AC-1066.jpg


02102016-35AC-1068.jpg


02102016-35AC-1074.jpg


02102016-35AC-1089.JPG


02102016-35AC-1090.JPG


02102016-35AC-1091.JPG


02102016-35AC-1096.JPG


02102016-35AC-1101.JPG

 

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos (C) 2015 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright 2015 by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters







joomla site stats

Leave a Reply