Kỷ niệm 25 năm thành lập trung tâm Giải phẫu bệnh kinh phong

No Gravatar


Từ khi đi Mỹ về Đức, bắt đầu soạn thảo phương án kỹ thuật và khởi công xây dựng nhà thương đâu tiên Giải phẫu bệnh kinh phong ở Đức . Bệnh nhân được thâu điện não đồ tong suốt một tuần đẻ định bệnh và sau đó sẽ được giải phẩu. Một hệ thống gồm điện tử, compters và netwok đã được xây lên đê gíúp cho các bác si có nhũng dữ kiện để chẩn bệnh và quyết định giải phẫu

Thấm thoát đã 25 năm…
Trung tâm đã chũa trị được cho 1100 bậnh nhận thoát khỏi bệnh lên kinh phong.
Hôm nay gặp lại bạn bè và đồng nghịệp cũ , mừng vui và rất là tự hào đã góp phần vào công vịệc hữu ích xã hội.


The Anh

😆

Foto: Thuy Chung

 11112016-25BET-3001.JPG


11112016-25BET-3001a.jpg


11112016-25BET-3019.jpg


11112016-25BET-3021.jpg


11112016-25BET-3036.jpg


11112016-25BET-3037.jpg


11112016-25BET-3040.jpg


11112016-25BET-3044.JPG


11112016-25BET-3047.JPG


11112016-25BET-3049.JPG


11112016-25BET-3051.JPG


11112016-25BET-3052.JPG


11112016-25BET-3056.JPG


11112016-25BET-3058.jpg


11112016-25BET-3060.jpg


11112016-25BET-3061.JPG


11112016-25BET-3064.JPG


11112016-25BET-3065.JPG


11112016-25BET-3067.JPG


11112016-25BET-3068.JPG


11112016-25BET-3070.JPG


11112016-25BET-3076.JPG


11112016-25BET-3077.JPG


11112016-25BET-3085.JPG


CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos (C) 2015 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright 2015 by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters

joomla site stats

Leave a Reply