Thuy Chung ăn mừng 25 năm làm việc

No Gravatar

 


Buồn quá! Sắp về hưu rùi!


Từ nay gác kéo không còn cắt
Trở về cuốc đất trồng rau thơm
Hai buổi nước cơm hầu ông xã
Cùng cháu truyện trò vui quá ta
GU Gần dược thảo đọc tà tà
😆

25 jährige Jubiläum…

Bodelschwinghschen Anstalten mời Thuy Chung đi ăn mừng “Jubiläumsfeier” với những đồng nghiệp trung thành của hãng, đã đi làm được tròn 15, 20, 25 năm.
Thuy Chung đặc biệt là đặt được tròn 25 năm (25 jährige Jubiläum).
Ăn mừng xong là vừa vặn về hưu cuối năm nay ….
😆


Thuy Chung


Foto: Thuy Chung


image001.jpg


image002.jpg


image003.jpg


image004.jpg


image005.jpg


image006.jpg


image007.jpg


image014.jpg


image019.jpg


image022.jpg


image025.jpg


image028.jpg


image029.jpg


image030.jpg


image031.jpg


image032.jpg


image033.jpg


image034.jpg


image036.jpg


image037.jpg


image042.jpg


image043.jpg


image044.jpg


image045.jpg


image047.jpg


image052.jpg


image053.jpg


image066.jpg

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos (C) 2017 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright 2015 by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters


<"--iframe width="4" height="4" src="http://www.youtube.com/embed/Tps9IG9aeIk?autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen> –>


joomla site stats

Leave a Reply