Cắt cỏ…

No Gravatar

 

Cắt cỏ


Chiều nay đem máy ra cắt cỏ
Trời trong không một cụm mây nhỏ
Thong dong làm vườn nơi chốn này
Lánh xa bụi đường vui cỏ cây
Trên sân đôi đám bồ công anh (Löwen zahn)
Đẩy qua đẩy lại cắt cho nhanh
Gặp đá quanh co bờ gồ ghề
Ra tay lượn máy tránh đá ghè
Cỏ kia tránh đâu được lưỡi hái
Như đời mai rồi cùng tàn phai
Tắt máy ngoài kia cỏ mướt xanh
Nhấp chén cà phê ngày qua nhanh
😆


Vuong Tzu 23-07-2017


Foto: Thuy Chung


2873-170807-3001.jpg


2873-170807-3002.jpg


2873-170807-3003.jpg


2873-170807-3004.jpg


2873-170807-3005.jpg


2873-170807-3006.jpg


2873-170807-3007.jpg


2873-170807-3008.jpg


2873-170807-3009.jpg


2873-170807-3010.jpg


2873-170807-3011.jpg


2873-170807-3012.jpg


2873-170807-3013.jpg


2873-170807-3014.jpg


2873-170807-3015.jpg


2873-170807-3016.jpg


2873-170807-3017.jpg


2873-170807-3018.jpg


2873-170807-3019.jpg


2873-170807-3020.jpg


2873-170807-3021.jpg


2873-170807-3022.jpg


2873-170807-3023.jpg


2873-170807-3024.jpg


2873-170807-3025.jpg


2873-170807-3026.jpg


2873-170807-3027.jpg


2873-170807-3028.jpg


2873-170807-3029.jpg


2873-170807-3030.jpg


2873-170807-3031.jpg


2873-170807-3032.jpg


2873-170807-3033.jpg


2873-170807-3034.jpg


2873-170807-3035.jpg


2873-170807-3036.jpg


2873-170807-3037.jpg


2873-170807-3038.jpg


2873-170807-3039.jpg


2873-170807-3040.jpg


2873-170807-3041.jpg


2873-170807-3042.jpg


2873-170807-3043.jpg


2873-170807-3044.jpg


2873-170807-3045.jpg


2873-170807-3046.jpg


2873-170807-3047.jpg


2873-170807-3048.jpg


2873-170807-3049.jpg


2873-170807-3050.jpg

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>

Fotos (C) 2017 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright 2015 by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters


joomla site stats

Comments are closed.