About

No Gravatar

English

Deutsch

Hello các bạn,

Con-Vịt Studio là

Phòng triển lám cho nhũng bức hình chọn lọc

Album cho đại gia đình  và thân hữu.

Nơi trình chiêu video kỷ niệm

Hình gửi cho bạn bè và gia đình xem

Cảm ơn bạn đã ghé xem.
Thân chào

Con-Vịt Studio

Trang dang được xây dựng…


We talk English 😆

Hi,

Con-Vịt Studio is a gallery  to present  beautiful pictures from our friends,  albums or /and  video-shows revitalized from friends for friends and for family.

Thanks for your visiting

Con-Vịt Studio

We are in construction…


Wir sprechen Deutsch  😆
Hallo,

Con-Vịt Studio ist eine Gallerie von ausgewählten  Bildern, von Albumen und von VideoClips, die  von Freunden für Freunden und für die Familie gemacht wurden.

Vielen Dank für Ihre Besuch

Con-Vịt Studio

Wir sind im Aufbau


free counters

One Response to “About”

  1. Xin thân chào đại gia đình VƯƠNG nội và ngoại.
    Hân hạnh thông báo cùng đại gia đình một tin vui vui của các hậu duệ cụ ông VƯƠNG văn Quế :
    Nhân dịp hôn lễ của cháu VƯƠNG gia Khánh ,thứ nam của gia đình ô.VƯƠNG thái Bình và cũng là ngày sinh nhật lần thứ 70 của ô.VƯƠNG tấn Đạt ,hầu hết ba thế hệ hậu duệ của cụ Ông VƯƠNG văn Quế trên khắp ” năm châu bốn bể ” sẽ hội tụ tại Sàigòn trong tháng 12 năm 2009 .
    Kính báo

Leave a Reply