Tụng kinh Sám Hối ở Bielefeld

No Gravatar

😆

 

Tụng kinh Sám Hối ở Bielefeld

Phật tử Bielefeld hôm thứ bẩy đã tụng một thời kinh Sám Hối tại nhà anh Từ Năng và chị Diệu Pháp
Sau đó bà con đã hoan hỉ ăn bữa cơm chay và đặc biệt nhân dịp Trung Thu có bánh Trung Thu nhân sầu riêng của chị Diệu Hạnh

Thông tin 😆
Phật tử tại Thành phố Bielefeld
Tổ Chức Buổi Giảng Chánh Pháp và Pháp đàm
do Đại Đức Thích Khế Định chủ trì
Ngày Chủ Nhật 29/9/2013
Địa điểm: Gesamtschule Martin-Niemöller
Apfelstr. 210
33611 Bielefeld-Schildesche
Chánh Tòan Thiện
(Ngô Hoàng Phong)

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI GIẢNG PHÁP:
Ngày Chủ Nhật 29/9/2013.
9:30 Phật Tử vân tập về Hội Trường (Xin vui lòng cố gắng đến
đúng giờ, để buổi Lễ được bắt đầu đúng giờ và trang nghiêm)
9:45 Cung thỉnh Thầy và Lễ Phật
10:00 – 12:00 Thầy bắt đầu Buổi Thuyết Giảng
12:00 – 13:30 Thọ trai và giải lao (Cơm trai miễn phí)
13:30 – 14:15 Tham vấn trong chủ đề Phật pháp phần 1
14:15 – 14-30 Giải lao
14:30 – 15:15 Tham vấn trong chủ đề Phật pháp phần 2
15:15 – 15:30 Lễ Tạ Pháp và cúng dường của Phật Tử
15:30 Dọn dẹp
Ghi chú: Phật tử nào có áo tràng, xin vui lòng mang theo. Cám ơn

powered by Con Vịt -Studio
Nếu bị hình khong đầy đủ bấm vo đây REPLAY


Bấm vào hình! Hình sẽ to ra.
Click to pictures. It would be enlarged

SDC10489.jpg

 


SDC10490.jpg

 


SDC10491.jpg

 


SDC10496.jpg

 


SDC10497.jpg

 


SDC10498.jpg

 


SDC10499.jpg

 


SDC10502.jpg

 


SDC10503.jpg

 


SDC10504.jpg

 


SDC10505.jpg

 


SDC10506.jpg

 


SDC10507.jpg

 


SDC10508.jpg

 


SDC10509.jpg

 


SDC10512.jpg

 


SDC10513.jpg

 


SDC10514.jpg

 


SDC10520.jpg

 


SDC10530.jpg

 


SDC10531.jpg

 


SDC10532.jpg

 


SDC10533.jpg

 


SDC10535.jpg

 


SDC10536.jpg

 


SDC10542.jpg

 


SDC10543.jpg

 


SDC10545.jpg

 

CLICK TO START >>>
SLIDE SHOW >>>


Fotos, Video clip: (C) 2012 by convitstudio.com , all rights reserved.

Text, Design: (C) Copyright by Convitstudio.com, Germany 2009, all rights reserved.
If you are shown on a picture and don’t want this let me know (write in comment ) and I will remove it. Thanks Con-Vit Studio

free counters


joomla site stats

Leave a Reply