Tiệc hưu :-)

Posted in Uncategorized on October 29th, 2017 by Con Vịt Studio
No Gravatar

 

Về hưu rùi! Còn khoẻ mạnh …. Hi hi


Thời gian tên bắn chợt trôi qua,
Bỗng chốc hôm nay trở về nhà
Tiệc tùng bạn bè vui mừng chúc
Từ nay nhiều lúc cùng cháu con
Cúc vànng, rau xanh điểm hoa son
Một vườn xu xu lắm trái non
Sánh đôi ông xã lòng thảnh thơi
Vui cùng hoa lá, thở sạch trong

😆

Ruhestand Feiern…

Cơ quan nơi Thuy Chung làm việc tổ chức Ruhestand Feiern (Tiệc mừng về hưư) cho Chung vơi sự tham dự Đồng nghiệp và bà Chef tặng hoa khen thưởng 🙄


Foto: Thuy Chung

Read more »

Hội ngộ mùa thu

Posted in Uncategorized on October 3rd, 2017 by Con Vịt Studio
No Gravatar

Read more »